Kirurgid

Dr. Olavi Vasar

Dr Vasar töötab alates 2001. aastast Taastava Kirurgia Kliinikus plastika- ja rekonstruktiivkirurgi ning veresoontekirurgina.

Telefon: 679 01 38
Olavi.Vasar@kirurgiakliinik.ee

Dr Vasar lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1983. aastal ning 1988-1991 jätkas samas aspirantuuris ja doktorantuuris veresoontekirurgia õpinguid. On osalenud 1997. aastal kuuekuulistel kursustel Londoni Ülikooli Kirurgiakliiniku plastika- ja rekonstruktiivkirurgia ja põletushaigete ravikeskuses.

Dr Vasar on täiendanud ennast plastikakirurgia alal 2000. aastal Lübecki Meditsiiniülikooli Kirurgiakliiniku ja 2001. aastal Oulu Ülikooli Kirurgiakliiniku plastikakirurgia osakonnas ning 2007. aastal Tampere Ülikooli plastikakirurgia keskuses.

Dr Vasar on täiendanud ennast mikrokirurgia alal 1988. aastal Moskva Kirurgia Teadusliku Uurimiskeskuse Mikrokirurgia keskuses ja 1995. aastal Stockholmi Lõunahaigla Käekirurgia kliinikus ning läbinud mikrokirugia täiendkursuse 2006. aastal Tampere Ülikooli Käekirugia keskuses.

2010. aastal osales Dr Vasar täiendõppel Birminghami Ülikooli Sõjameditsiini Keskuses.

Dr Vasara põhitöökoht on alates 2001. aastast olnud Taastava Kirurgia Kliinik. Alates 2005. aastast on ta plastikakirurgia konsultant SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Traumatoloogia ja Ortopeedia, enne samas Kirurgia kliinikus. Aastatel 2000-2002 on Dr Vasar töötanud Mustamäe Haiglas ning aastatel 1991-1999 Maarjamõisa haiglas plastikakirurgi ja vaskulaarkirurgina. Oli 1983-1986 kirurgia õppejõud Tartu Meditsiinikoolis, enne seda 1983-1988 vaskulaarkirurg Tartu Maarjamõisa Haiglas

Dr Vasar täiendab end pidevalt, osaleb ning esineb ettekannetega rahvusvahelistel erialakonverentsidel. Dr Vasar koolitab ja juhendab Tartu Ülikooli residente nii plastika- ja rekonstruktiivkirurgia kui ka laparoskoopia ja mikrokirurgia alal.

Dr Vasar on Sotsiaalministeeriumi plastikakirurgia erialakomisjoni liige ja Tervishoiu kvaliteedi ekspertkomisjoni plastika- ja rekonstruktiivkirurgia ekspert.

Dr Olavi Vasar on Eesti kirurgide assotsiatsiooni juhatuse liige, lisaks kuulub nii Eesti plastika- ja rekonstruktiivkirurgia seltsi, Eesti veresoontekirurgide seltsi kui ka Rahvusvahelisse plastika-, rekonstruktiiv- ja esteetilise kirurgia ühendusse (IPRAS).